“Chuyện tiếc nuối nhất không phải là thất bại, mà là vốn dĩ có thể làm được, lại không chịu cố gắng.”
Hãy nhớ, đời người dù rằng dài như vậy, nhưng cũng chỉ có 900 tháng thôi. Đừng chắp tay dâng thế giới cho người mà bạn khinh thường.

Tôi không dám nghỉ ngơi, vì tôi không có tiền gửi ngân hàng. Tôi không dám kêu mệt, vì tôi còn chưa làm ra được thành tựu gì. Tôi không dám nghỉ ngơi, vì tôi còn phải sống. Tôi có thể từ bỏ việc lựa chọn, nhưng tôi không thể chọn cách từ bỏ. Vậy nên, kiên cường, đấu tranh là lựa chọn duy nhất của tôi.